מה נשתנה הרפרטורי הזה

מה נשתנה הרפרטורי הזה מכל הרפרטוריס?

שבכל הרפרטוריס אנו משתמשים בלועזית בלבד…

שבכל הרפרטוריס אנו משתמשים בשיטה המבוססת על קנט בלבד…

ועכשיו הרפרטורי המפורסם של בונינגהאוזן המכונה “The Therapeutic Pocket Book” יוצא לדרך – בעברית!.

ברפרטורי זה, הכל בעברית.  הממשק.  הרובריקות.   הכל.  בלוג זה יתאר את הרפרטורי עצמו, השימושים שנעשים בו, ודוגמאות של עבודה עם מקרים בשיטת בונינגהאוזן.

יצאנו ממצרים!  תהנו.

ורה

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.