מה בונינגהאוזן עשה בדיוק? 1

מה בונינגהאוזן עשה בדיוק?  הוא עיצב שיטה ובנה לפיה רפרטורי קצר וקולע, המיועד לעבודה יעילה עם המטריה מדיקה של הנמן

בונינגהאוזן סבר שבמידה מסויימת, אם מודליטי מופיע בסימפטום בפרווינג, ניתן לייחס אותו מודליטי לצורך רפרטוריזציה בהשלמת סימפטום אחר.  העניין לא קל להסביר, אז הנה דוגמא מהפרווינג של אלומינה: (מספרו של ג’ורג’ דימיטריאדיס – Homeopathic Diagnosis)

“Unbearable itching of the whole body, especially on getting warm, and in bed; he has to scratch until he bleeds and after scratching the skin is painful”

רואים מהרובריקות הנ”ל סימפטום פרווינג מפורק לחלקיו.  נסתכל עכשיו ברפרטוריזציה לפי סימפטומים אלו.

אנחנו רואים כאן איך שאלומינה עוברת את כל הסימפטומים האלו.  כך ניתן לוודא את הפעולה של בונינגהאוזן בפירוק הסימפטום.  אבל בנוסף לכך, רואים רמדיס אחרים שעוברים את כל הרובריקות.

המשך יבוא!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.