מה בונינגהאוזן עשה בדיוק? 2

המעבר עבר, והנה ההמשך !

עוד דוגמא מפרווינג של אלומינה:

“ Frequent acrid leucorrhoea: like bloody water; of yellow or transparent mucus, stiffening the underwear with burning and itching in the genitalia and especially the rectum …, which parts, are inflamed and excoriated, making walking difficult; relieved by washing in cold water”

עוד פעם נפרק את הסימפטום הראשי לחלקיו:

נסתכל על הרפרטוריזציה המלאה:

אנחנו רואים שם את אלומינה שעוברת את כל הרובריקות שנבעו מהסימפטום הראשי בפרווינג, וכן רואים את הרמדיס ספיה וארסניקום.  כדאי לבדוק רמדיס אלו בפרווינג כדי לבחון את הקירבה והשוני ביניהם, במיוחד בהקשר של רובריקות אלו.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.