מה השתנה…אפוריזם 6

Aphorism 6, 6th edition of the Organon

The unprejudiced observer – well aware of the futility of transcendental speculations which can receive no confirmation from experience – be his powers of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease, except the changes in the health of the body and of the mind (morbid phenomena, accidents, symptoms)  which can be perceived externally by means of the senses; that is to say, he notices only the deviations from the former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him and observed by the physician.  All these perceptible signs represent the disease in its whole extent, that is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease.

רוב הדגש הוא שלי.  אך הנמן הדגיש את חשיבות העניין:

הוא שם אותו בהתחלת ספרו – אפוריזם 6 מתוך 291

הוא חזר על העניין פעמיים באותו אפוריזם.

ההומאופת אמור לשים לב אך ורק לשינויים ממצב הבריאות הקודם.  שינויים אלו מהווים תיאור של מצב החולי הנוכחי.  מי שמקפיד ומתמקד שומר על ההגיון הפנימי של המקרה, ויש לו יותר סיכויים לתוצאות טובות.  מי שמאבד את הפוקוס מוצא את עצמו מסתבך בסיפורי העבר הרחוק של המטופל, ואהבתו העמוקה לתותים, בעצלנותו המתמדת בלימודים – בלי לשים לב למאפיינים המתארים את המקרה שעשויים להוות מפתח לפתרונו המהיר והיעיל.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.